Wat is massage bij kanker ?

Massage bij kanker is een zachte, op jou afgestemde ontspanningsmassage, rekening houdend met jouw conditie, lopende behandelingen, mogelijkheden en wensen.

Het is jouw keuze, welk deel van je lichaam je graag gemasseerd wilt hebben. Samen kijken we naar jouw wensen en mogelijkheden. De massage wordt aangepast aan je lichamelijke klachten en conditie op dat moment, waarbij met een neutrale olie van jouw keuze, zachte strijkingen worden gegeven. Ook de duur van de massage hangt af van jouw conditie op dat moment.

In het verleden ging men er vanuit dat de ziekte kanker en andere ernstige ziekten een contra indicatie zijn voor massage. Uit onderzoek blijkt echter, dat mensen met kanker hierbij juist baat hebben.

Wat is het effect van massage bij kanker?

In het gevecht tegen kanker en de molen van ingrijpende behandelingen helpt massage om weer te ontspannen en het lichaam weer op een prettige en positieve manier te ervaren. De ontspannende, zachte en prettige aanraking heeft een positieve uitwerking op het parasympatische zenuwstelsel, waardoor klachten als pijn, misselijkheid, vermoeidheid, angsten, slapeloosheid en depressie kunnen verminderen. Na de diagnose kom je in een stroomversnelling van emoties terecht. Door een liefdevolle aanraking met aandacht ontstaat lichamelijke en geestelijke ontspanning. De massage kan helpen het vertrouwen in het lichaam te herstellen en het contact met het lichaam weer te ervaren. Tijdens het proces van genezing en ook daarna kan de massage een grote steun zijn, die de kwaliteit van leven zowel fysiek als emotioneel verbetert

Wanneer?

Massage bij kanker kan in elke behandelfase worden toegepast.

Voorafgaand aan het behandeltraject:

De massage heeft een ondersteunend en versterkend effect op het lichamelijk en geestelijk welbevinden. Dit draagt bij aan een optimale start van de reguliere behandeling.

Tijdens het behandeltraject:

Wanneer je chemotherapie, bestralingen, hormoontherapie en/of andere behandelingen ondergaat werkt de massage ondersteunend en ontspannend.

Na het behandeltraject:

Als je na de behandeling terug moet voor controle in het ziekenhuis, kan dit spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Ook kan er sprake zijn van allerlei klachten, zoals vermoeidheid, weinig of geen energie, opvliegers etc.. Massage kan in deze fase het herstel ondersteunen.

Als je niet meer beter wordt:

Juist in deze tijd kan een zachte en liefdevolle aanraking als zeer prettig worden ervaren. De zachte massage in deze fase brengt ontspanning, rust, troost en acceptatie. Emoties mogen er zijn, gevoeld en geuit worden.

Wat is er verder nog van belang?

  • In het najaar van 2013 volgde ik met succes de training "Massage bij kanker" bij Helder en Kadira, een professioneel opleidingsinstituut voor massage bij kanker.
  • Massage bij kanker is altijd ter ondersteuning van een reguliere behandeling. Wanneer er twijfel is over het wel of niet uit kunnen voeren van de massage en in welke vorm, kan er overleg plaats vinden met de behandelend specialist.
  • Wanneer het niet mogelijk is om naar mijn praktijk te komen, is het bespreekbaar om thuis of in het ziekenhuis langs te komen.